Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

LÀM QUAN KHÓ LẮM


Làm quan khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Đối với dân chúng
Phải người lớn cơ
Khi dân chúng khóc
Quan phải dỗ dành
Khi dân chúng ngã
Quan nâng dịu dàng
Trời cho bổng lộc
Chia dân phần hơn
Có gì hay đẹp
Cũng nhường dân luôn
Làm quan thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai thương dân chúng
Thì làm được thôi.
“Sinh ra vốn dĩ là dân
Phấn đấu dần dần cũng được thành quan
Hết quan rồi lại hoàn dân
Hoàn dân rồi lại dần dần vào quan.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét