Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

BỐN QUY TẮC TÂM LINH CỦA NGƯỜI ẤN ĐỘ


4 Quy tắc tâm linh của người Ấn Độ.
Quy tắc 1: Bất cứ người nào mà bạn gặp cũng đúng là người bạn cần gặp cả.
Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả, mỗi người xung quang chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
Quy tắc 2: Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra.
Không có điều gì là tuyệt đối, không có điều gì chúng ta phải trải nghiệm lại khác đi cả, thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trong nhất. Sẽ không có "nếu như tôi làm điều đó khác đi... thì nó hẳn đã khác đi".
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
Quy tắc 3: Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.
Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.
Quy tắc 4: Những gì đã qua, cho qua.
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình. Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét