Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Cuộc đời có thế này thôi...

LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
Đọc hết mới là kẻ trọng đạo lý, hiểu hết mới mong có nhân cách hơn người.
Hình hài của mẹ của cha
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi
Không hơn hãy cố gắng bằng người
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh
Có chí thì ham học
Bất chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ đức dày
Làm nên nhờ có thầy 
Đủ đầy nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực cường 
Tươi đẹp lắm người thương 
Lực cường nhiều kẻ mạnh
Dễ thích nghi thì sống 
Biết năng động thì nên 
Đủ tài trí làm nên 
Đủ sức bền thì thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét